הגלריה של אתר מורשת יהודי דמשק

ברוכים הבאים לגלריה

מוסה יאבו עלה לישראל בגיל 16 לבדו (בעזרת כסף של הוריו ומבריח סורי) והגיע להכשרה בקיבוץ אפיקים. ההכשרה הזו הייתה של חברי החלוץ בדמשק. המדריך של ההכשרה היה מנחם לוזיה. ההכשרה הייתה בשנים 1936 עד 1938. מוסה הצטרף להכשרה בקיץ 1936 ועבר לעזור לקיבוץ חולתה בקיץ 1938. התמונות נמצאו בתוך מעטפה עליה היה כתוב, בכתב ידו של מוסה יאבו - "הכשרת אפיקים".